Kiedy pójdę w kamasze?

Udostępnij

W 2024 roku Wojsko Polskie wezwie 230 tys. osób na kwalifikację wojskową. Wszyscy zostaną poddani ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej trwa od 12 stycznia 2024 r. a czas jej trwania ustalono na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. OD 13. stycznia obowiązują nowe przepisy, które dają poborowym zaledwie 6 godzin na stawienie się w wyznaczonej jednostce wojskowej na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub w stanie wojny.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wojsko wezwie min.:
– mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
– mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
– osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Podczas kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:
– sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
– określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
– wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
– wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
– przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
– wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
– nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.
W ramach kwalifikacji wojskowej osobom wezwanym zostaną nadane kategorie zdolności do służby wojskowej:
A  — zdolny do czynnej służby wojskowej z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej
– B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
– D — niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
– E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
Jakie są kary za niestawienie się na komisję poborową?
Niestawienie się na kwalifikację wojskową może skutkować karą. Regulują to przepisy Ustawy o obronie ojczyzny. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakłada na grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję.

Od 13. stycznia br. obowiązują nowe przepisy, które nakazują osobie, która otrzyma wezwanie stawienie się w wybranej jednostki w ciągu 6 godzin od otrzymania takiego wezwania. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa obowiązuje w wypadku ogłoszenia mobilizacji wojskowej lub w stanie wojny. Rozporządzenie to zawiera wzór nowej karty powołania, a jego zapisy mówią o karach, które czekają poborowych na wypadek niezgłoszenia się do jednostek:

  • „Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)” –
  • „Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy)”

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij