Skład Zarządu JSW S.A.

Udostępnij

Mamy ostateczny skład Zarządu JSW S.A. Poniżej przedstawiamy sylwetki członków Zarządu:

Ryszard Janta – Prezes Zarządu JSW S.A.
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży produkcyjnej. Zarządzał spółkami akcyjnymi i przewodniczył Radom Nadzorczym, określał kierunki rozwoju spółek. Specjalizuje się w definiowaniu strategii dla spółek produkcyjnych, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem, ocenie opłacalności inwestycji oraz restrukturyzacji. Doktor nauk ekonomicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego i ubezpieczeń, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku: matematyka. Uczestnik licznych kursów, warsztatów i szkoleń, współorganizator międzynarodowej
konferencji naukowej.
Jolanta Gruszka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu i spedycji węgla i koksu, budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych w branży górniczej, wykonywaniu funkcji członka zarządu spółek giełdowych, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora hutnictwa. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu negocjacji, prawnych aspektów zawierania umów, zarządzania zespołem, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zarządzania systemem jakości, zarządzania projektami w ramach GK JSW. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach węglowych i logistycznych. W latach 1996 – 2016 związana z firmą Polski Koks S.A. (obecnie JSW Nowe Projekty S.A.), gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku specjalisty ds. handlu. Od 2007 roku do 2010 roku pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu i Handlu Koksem. W kwietniu 2010 została powołana na stanowisko Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, w okresie marzec – lipiec 2012 pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu. Od stycznia 2013 do kwietnia 2014 sprawowała funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Do października 2016 pracowała na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju. W 2016 roku rozpoczęła pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. na stanowisku Pełnomocnika Zarządu. Od 2016 roku do 2019 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Adam Rozmus – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym, kierunek Górnictwo i Geologia w zakresie Budownictwa Podziemnego. Obecnie w trakcie przewodu doktorskiego o tematyce prowadzenia działalności górniczej w trudnych warunkach geologicznych. Drogę zawodową zaczynał w KWK „Piast”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery – od stażysty pod ziemią do kierownika działu górniczego. Następnie pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera w KWK Piast -Ziemowit Ruch „Ziemowit”, od dnia 1 stycznia 2021 roku był dyrektorem KWK „Mysłowice – Wesoła”. Przez kilkanaście lat jako czynny ratownik górniczy, brał udział w akcjach ratowniczych zarówno jako członek zastępów ratowniczych, a także jako osoba funkcyjne odpowiedzialna za prowadzenie akcji, pełniąc funkcję Kierownika Akcji Ratowniczej.
Remigiusz Krzyżanowski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Ukończył studia licencjackie oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość o specjalności Finanse i Inwestycje Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował Zarządzanie Strategiczne MBA na Oxford Brookes University, The Polish Open University w Krakowie. Ukończył kurs maklerski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz studium podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i uzyskał licencję II stopnia EFC – European Financial Consultatnt, przy European Federation of Financial Professionals. Ukończył Technikum Górnicze w Zespole Szkół Górniczo-Elektrycznych w Jastrzębiu-Zdroju, z tytułem technika mechanika o specjalności eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego. Ponad 22 lata prowadził własną działalność gospodarczą realizując m.in. kontrakty doradztwa biznesowego. Od 2007 r. zawodowo związany z branżą finansowo – ubezpieczeniową. W latach 2017 – 2023 pełnił funkcję członka zarządu startupów z branży finansowej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału do celów inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, coachingowe i mentorskie. Ukończył liczne kursy i szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu zarządzania czasem, motywacji, samodyscypliny, technik NLP, negocjacji i sprzedaży.
Jarosław Kluczniok – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju 
Jarosław Kluczniok jest doświadczonym managerem oraz ekspertem biznesowym ze znaczącym doświadczeniem zdobytym głównie w międzynarodowym środowisku biznesowym podczas pracy w przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz historii. Doświadczenie zarządcze oraz rynkowe obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki. Jego dotychczasowa działalność biznesowa obejmowała różne sektory, takie jak: energia, górnictwo, ropa i gaz, chemia oraz logistyka surowcowa. Dzięki dużej świadomości finansowej i wiedzy operacyjnej konsekwentnie osiągał zrównoważone cele krótko i długoterminowe, tworząc znaczącą wartość dla akcjonariuszy. Posiada tytuł Magistra Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz tytuł licencjata National Louis University z Chicago. Był również stypendystą Międzynarodowego Programu Marketingu Biznesowego na Uniwersytecie Dalarna w Szwecji. Dodatkowo, jest absolwentem Akademii Pilotów Polskich Linii Lotniczych LOT. Prywatnie miłośnik sportów zimowych oraz lotnictwa cywilnego.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij