Konieczność wzrostu wynagrodzenia w JSW S.A.

Udostępnij

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników reprezentatywne organizacje związkowe żądają porozumienia z Zarządem JSW S.A. dotyczącego wzrostu wynagrodzenia dla pracowników spółki.

Wzrost zarobków w górnictwie jest konieczny w związku z spadkiem płacy realnej, związanej z inflacją w Polsce. Przykładem jest spór zbiorowy dotyczący podwyżek w PGG, który zakończył się porozumieniem w formie wzrostu wynagrodzenia pracowników o 6%.

Dlatego konieczne jest sfinalizowanie toczących się negocjacji prowadzonych przez reprezentatywne organizacje związkowe w JSW S.A. dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki. Żądania płacowe, których dotyczą negocjacje wiążą się z procentowym wzrostem wynagrodzeń za dni robocze.

Liczymy na poparcie od wszystkich pracowników i organizacji związkowych. To nasz wspólny cel, do którego powinniśmy razem dążyć.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij