Biali wyrobnicy

Udostępnij

Poniżej pod artykułem przedstawiamy pismo Związku Zawodowego Kadra Pracowników JSW S.A. do Zarządu JSW S.A. z wnioskiem dotyczącym potrzeby uregulowania ponadnormatywnego czasu pracy osób dozoru.

Z satysfakcją przyjmujemy do wiadomości, że Zarząd JSW S.A. zwrócił uwagę na sytuację osób dozoru zatrudnionych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., jednocześnie wprowadzając Zarządzenia nr 12/IX/2019 dotyczącego właściwego wykonywania obowiązków osób dozoru wyższego. Pytanie brzmi tylko czy to dobra droga, żeby podnosić rangę dozoru przez zabieranie średniemu dozorowi białych ubrań roboczych? Może warto spróbować wynagrodzić im w sposób godziwy pracę, jaką wnoszą w produkcję.

Należy stwierdzić wprost, że właściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez osoby dozoru ma bezpośrednie przełożenie na poziom osiągniętej produkcji. W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,  słowo „osoba dozoru” pada ponad trzysta razyw kontekście obowiązków jakie na nim spoczywają. Dla porównania słowo „przodowy” pada w w/w Rozporządzeniu osiem razy – z całym szacunkiem dla tego stanowiska.

W ramach swoich obowiązków osoby dozoru wszystkiego szczebla, uczestniczą w naradach i odprawach produkcyjnych oraz wypełniają szereg formalności związanych z raportowaniem i ewidencjonowaniem przebiegu pracy. Rozumiemy, że w/w narady są niezbędne dla właściwej organizacji pracy i wypełnianiu zadań produkcyjnych. Ze względów organizacyjnych odbywają się one jednak poza regulaminowym czasem pracy lub wykraczają poza niego. Nie ma możliwości wypełnienia tych obowiązków w trakcie regulaminowego czasu pracy. Wszystkie te czynności wykonywane są w celu właściwego wypełnienia obowiązków osób dozoru i wykraczają poza normatywny czas pracy określony w Regulaminie Pracy JSW S.A.

Treść pisma poniżej. Czekamy na odpowiedź. Tytuł „Pracodawcy Roku” do czegoś zobowiązuje.

I takie pytanie na końcu. Skoro być osobą dozoru jest podobno tak super to dlaczego nikt nie chce nim zostać?

Pismo nadgodziny

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij