Zasady przyznawania, obliczania i wypłaty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji za rok 2016 dla KWK „Pniówek”

Udostępnij

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy reprezentatywnymi związkami zawodowymi, w tym ZZ KADRA i Zarządem JSW S.A. przedstawiamy zasady przyznawania, obliczania i wypłaty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji za rok 2016 dla KWK „Pniówek”.

 1. Nagrodę ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za sierpień, wrzesień i październik roku 2016.
 2. Sposób wyliczenia dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji:
  a. Wynagrodzenie za przepracowane dniówki od poniedziałku do piątku (czarne) łącznie z kartą górnika należy podzielić przez ilość dni roboczych (czarnych) przepracowanych w okresie przyjętym do wyliczenia nagrody.
  b. Wynagrodzenie za przepracowane soboty, niedziele, święta i godziny nadliczbowe łącznie z kartą górnika należy podzielić przez ilość dni roboczych przyjętego do wyliczenia nagrody. Ilość godzin przyjęta do wyliczenia wynagrodzenia o których mowa powyżej nie może przekroczyć 37,5 godziny.
  c. Wartość ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy uwzględniony do wyliczenia nagrody przyjmuje się w następujący sposób: 1/4 należnego rocznego wymiaru pomnożyć przez cenę węgla deputatowego z roku 2016 na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 roku oraz wskaźnik 1,2302 i podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia.
  d. Dodatek ratowniczy za sierpień, wrzesień i październik podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia.
  e. Kwoty wyliczone wg punktów a, b, c i d zsumować i pomnożyć przez 26.
 3. W przypadku pracowników, którzy z różnych powodów nie przepracowali w okresie sierpień – październik 2016 roku trzech dniówek w dni robocze, nagrodę ustala się z miesięcy poprzedzających ten okres. W przypadku braku wynagrodzenia z trzech miesięcy nagrodę ustala się z dwóch lub jednego miesiąca.

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij