Dyskusja o nadgodzinach w KWK „Pniówek”

Udostępnij

W świetle przepisów Kodeksu pracy, praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa w przypadku:
1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Przepisy wprowadzają w stosunku do niektórych pracowników zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł powierzyć tym pracownikom pracy ponad obowiązujące ich normy czasu pracy. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych obowiązuje:
1. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w przypadku zlecenia wykonywania pracy w nadgodzinach z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy.
2. Kobiety w ciąży – zakaz ten ma charakter bezwzględny, a więc nie uchyla go nawet zgoda pracownic.

W KWK „Pniówek” sporządzony jest wykaz wyrobisk dołowych kopalni i pomieszczeń w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla, w których na stanowiskach pracy nie występuje zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia – wartość zapylenia powietrza nie przekraczają wartości dopuszczalnych (NDS). Na dzień dzisiejszy w/w stanowisk jest 147 – przeważają oddziały MSZ, ESZ, GPD-2, ED-3, MD-4, JPF – wyrobiska przyszybowe, komory narzędziowe, itp. Reszta stanowisk i wyrobisk tj. 194, objęta jest warunkami szkodliwymi, czyli wartość zapylenia powietrza przekracza wartości dopuszczalne.

W wyniku wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy na wniosek żółtego związku zawodowego dokonano kontroli zatrudniania pracowników KWK „Pniówek” w nadgodzinach w warunkach szkodliwych – chodzi przede wszystkim o temperaturę i zapylenie.

Wystąpienie zakończyło się decyzją PIP-u, która brzmi między innymi: „Nie zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w związku z szczególnymi potrzebami pracodawcy, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – NDS, NDN”.

Co to oznacza?

Oznacza to, że wszelkie nadgodziny wykonywane w nadgodzinach, tj. soboty i niedziele oraz dni powszednie, w wyrobiskach w których przekroczone są NDS-y, a więc w większości wyrobisk, wykonywane na szczególne potrzeby pracodawcy (czyli fedrunek i drążenie wyrobisk) są zakazane. Można je wykonywać tylko w celu prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Czyli w przypadku korzystnej koniuktury na węgiel ograniczono fedrunek a tym samym zarobek reszty załogi. Zawsze znajdzie się czarna owca, która uważa resztę pracowników za barany.

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij

2 komentarze do “Dyskusja o nadgodzinach w KWK „Pniówek”

  1. Nie powinno być nadgodzin , wystarczy parę osób które zadeklarują że chcą zostać , to przez tych debili bo inaczej ich nie można nazwać musi zostać dłużej kosztem własnego zdrowia . Jak mają mało pieniędzy to niech idzie do firmy dorabiać na drugi etat !! Brawo panowie tak trzymać ludzie są z wami ! i nie po to nasi dziadkowie, ojcowie walczyli o wolne soboty żeby dzisiaj przekreślać ich pamięć . Jeszcze raz Popieram !

    • Sprawa nadgodzin jest trudnym tematem. Trudno pogodzić ciągłą produkcję z wymogami Kodeksu Pracy i odpoczynkiem pracowników. Przy obniżeniu zarobków w JSW nadgodziny były furtką do podciągnięcia zarobku. Po wystąpieniu Państwowej Inspekcji Pracy ta furtka została ograniczona.

Komentowanie zostało wyłączone.