Zasady dofinasowania do wczasów rodzinnych w KWK „PNIÓWEK”

Udostępnij

Dofinansowanie do wczasów rodzinnych (minimum 7 dni pobytu) należy się dzieciom od 2-go do 18-go roku życia:

 • pozostającym na utrzymaniu i wychowaniu pracowników, emerytów i rencistów;
 • po tragicznie zmarłych pracownikach;
 • współmałżonków z innego związku.

Tutaj do pobrania wnioski do pobrania świadczeń z ZFŚS – wczasy zorganizowane i pod gruszą, kolonie, obozy, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 1. Złożenie wniosku w sekcji socjalnej zakładu przed wyjazdem. Jeżeli dochód jest niższy niż 3 000 zł wymagana jest deklaracja podatkowa do wglądu za rok ubiegły, w celu obliczenia wysokości dochodu (PIT-37 lub PIT-36 lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego).
 2. Kwalifikacja na podstawie dochodu do danego przedziału dofinansowania:
  poniżej 1 500 zł/osobę     –  90% maksymalnie 1 200 zł
  1 500 do 3 000 zł/osobę  –  80% maksymalnie 1 100 zł
  powyżej 3 000 zł/osobę   –  70% maksymalnie 1 000 zł
  W przypadku kiedy dochód jest wyższy niż 3 000 zł/osobę udokumentowanie dochodu nie jest wymagane.
 3. Po powrocie do 30-stu dni należy dostarczyć oryginał faktury VAT za WCZASY, podbity i podpisany przez wystawcę.
  Po otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury wniosek jest rozliczany, a wartość dofinansowania zwraca jest na konto osoby wnioskującej.
  Dowody wpłaty niezgodne z niniejszymi zasadami nie będą respektowane w sekcji socjalnej.

UWAGI!

 1. Faktura VAT za WCZASY musi być w języku polskim. Jeżeli organizator jest podmiotem zagranicznym – faktura musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Przykładowa cena tłumacza przysięgłego z języka chorwackiego 65 zł/stronę. Inne ceny  – sprawdź.
 2. Faktura VAT musi zawierać:
  Nazwę i adres organizatora – podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wypoczynku zorganizowanego.
  Listę podmiotów prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki – możliwość sprawdzenia podmiotu na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki (https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html).
  Imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty (pracownik, emeryt, rencista, wdowa/wdowiec po tragicznie zmarłym pracowniku).
  Tytuł zapłaty – WCZASY.
  Miejsce i czas wypoczynku (termin od – do), kwotę i datę zapłaty.
  Koszt całkowity wczasów rodzinnych oraz imię i nazwisko dziecka oraz koszt pobytu dziecka.
 3. Wypłata dofinansowania w przypadku wniosków złożonych do 20-go danego miesiąca nastąpi wraz z wypłątą za dany miesiąc.
  Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane w kolejnym miesiącu.
ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij