Komunikat Reprezentatywnych Związków Zawodowych

Udostępnij

EFEKTY SPOTKANIA REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH JSW S.A., W TYM ZZ KADRA Z MINISTRAMI KRZYSZTOFEM TCHÓRZEWSKIM I GRZEGORZEM TOBISZOWSKIM

(SPOTKANIE W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM MIAŁO ROZWIĄZAĆ SYTUACJĘ KRYZYSOWĄ W JSW I DOPROWADZIĆ DO POROZUMIENIA, BY ZARZĄD MÓGŁ ZNÓW NORMALNIE PRACOWAĆ, BEZ ZBĘDNYCH KONFLIKTÓW)

CO UZYSKALIŚMY:

  • Uratowaliśmy fundusz stabilizacyjny (1,85 mld zł, wypracowany przez załogę JSW). Te pieniądze na „czarną godzinę” pozostaną do dyspozycji Spółki i możemy z nich korzystać w dwóch przypadkach: zagrożenia utraty płynności finansowej Spółki oraz wsparcia niezbędnych inwestycji  w JSW S.A. (mamy zapewnienie Ministerstwa Energii, że nie zabierze nam pieniędzy na inwestycje w innych firmach, nie będzie na razie dalszych zmian w zarządzie Spółki oraz to, że wszystkie kryzysowe decyzje finansowe będą konsultowane ze stroną społeczną).
  • Uzgodniliśmy, że kluczowe inwestycje JSW oraz te zawarte w „Programie dla Śląska” będą kontynuowane (m.in. kopalnia Bzie – Dębina w budowie oraz zakup przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSZ), które to przedsiębiorstwo pomoże w rozbudowie istniejących kopalń oraz budowie kopalni Bzie – Dębina).
  • Wypracowaliśmy rozwiązanie dotyczące kryzysu w zarządzie JSW i Radzie Nadzorczej. Minister Energii zobowiązał się, że w najbliższym czasie przedstawi swoje propozycje i rozwiąże problemy.

Wreszcie otrzymaliśmy zapewnienie, że spotkania Ministra Energii ze stroną społeczną będą odbywały się cyklicznie, co najmniej raz na kwartał, na których będą omawiane bieżące problemy JSW.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij