Co dalej z byłymi pracownikami firmy Jas-Pol?

Udostępnij

Byłeś pracownikiem firmy Jas-Pol? Przeczytaj artykuł poniżej, ponieważ prawdopodobnie dotyczy Twojej osoby.
Firma Jas-Pol, która w okresie swojej świetności, zatrudniała kilkuset pracowników dołowych, zakończyła swoją działalność. Zdecydowana większość pracowników dołowych firmy Jas-Pol, nie uzyskała druków RP-7 i wykazu dniówek dołowych. Dokumentów, które są niezbędne do zaliczenia tego okresu pracy jako pracy dołowej, upoważniającej do uzyskania tzw. „emerytury górniczej”.
Część w/w pracowników złożyło indywidualnie sprawę sądową do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, w celu uzyskania tych dokumentów. W/w sprawy zostały zakończone na etapie egzekucji czyli próby uzyskania druków RP-7 i wykazu dniówek dołowych od firmy Jas-Pol. Firma Jas-Pol nadal widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeszcze!) oraz ma ustalonego kuratora przez Sąd Rejonowy.
Do kuratora zwrócił się Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju, celem egzekucji wyroków byłych pracowników, czyli uzyskania druków RP-7 i wykazu dniówek dołowych. Odpowiedź brzmi negatywnie – kurator nie jest uprawniony do reprezentacji firmy Jas-Pol w jakimkolwiek postępowaniu sądowym a ponadto nie wypełnia funkcji kierownika zakładu pracy.
Co dalej?
1. Pracownik firmy Jas-Pol, który będzie się ubiegał o zaliczenie okresu pracy w tej firmie jako pracy dołowej, czeka sprawa sądowa z ZUS-em.
2.
Kto nie założył sprawy sądowej w celu uzyskania dokumentów RP-7 i wykazu dniówek dołowych powinien to zrobić. Uniknie w ten sposób gry w prawnego ping – ponga z ZUS-em, który będzie go odsyłał do firmy Jas-Pol, celem uzyskania potrzebnych dokumentów.
3. Przydatny będzie wykaz dniówek dołowych uzyskanych z RCP kopalni, na której pracownik firmy Jas-Pol, wykonywał pracę.
W tym celu należy złożyć indywidualnie podanie do poszczególnych kopalń. Podstawą podania jest świadectwo pracy.
4. Szukaj świadków, tj. pracowników firmy Jas-Pol, którzy byli zatrudnieni razem z Tobą i mogą świadczyć na Twoją korzyść. Oczywiście Ty możesz świadczyć na ich korzyść.
5. Kiedy powinieneś zacząć się sądzić z ZUS-em? I tutaj jest kilka odpowiedzi: 1. Możesz spróbować teraz – najwyżej Sąd to odrzuci. 2. Możesz spróbować po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy, uprawniającego do uzyskania emerytury górniczej (liczonej ze stażem w firmie Jas-Pol). 3. Wersja najmniej optymistyczna – musisz przerobić cały czas pracy w innym zakładzie dołowym i sądzisz się po uzyskaniu emerytury. Wtedy staż w firmie Jas-Pol jest wartością dodaną. Szczegółów udzieli każdy prawnik.
Poniżej zamieszczona jest korespondencja pomiędzy Sądem Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju i kuratorem firmy.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij