Zbyt węgla przez JSW S.A. KWK „Budryk”

Udostępnij

1. Od miesiąca sierpnia JSW S.A. KWK „Budryk” prowadzi sprzedaż węgla energetycznego, w sortymencie orzech i granulat energetyczny (równoznaczny z orzechem). Piece na ekogroszek nie użytkują tych sortymentów.
2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych zużywających węgiel na własne potrzeby.
3. Limit dla jednego kupującego wynosi 3 tony i przysługuje do końca 2022 roku (osoby, które zakupiły węgiel w sklepie PGG w limicie 5-ciu ton, mogą dodatkowo zakupić węgiel w JSW S.A.).
4. W momencie zakupu kupujący zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający, że pod podanym adresem znajduje się odpowiednie źródło spalania na węgiel (wpis do CEEB).
5. Sprzedaż prowadzona bezpośrednio przez kopalnię z płatnością w kasie kopalni; nie przyjmujemy zamówień na zakup węgla.
6. Osoby chcące zakupić węgiel energetyczny na potrzeby własnego gospodarstwa domowego muszą przyjechać własnym transportem pod kopalnię Budryk w Ornontowicach i ustawić się w kolejce oczekujących.
7. Kupujący składa stosowny dokument potwierdzający, że pod wskazanym adresem znajduje się odpowiednie źródło spalania na węgiel. Następuje załadunek węgla, samochód wjeżdża na wagę, gdzie wydawane są dokumenty i przechodzi się do płatności.
8. Jeżeli, ktoś chce zakupić węgiel dla kilku gospodarstw domowych, musi posiadać przy sobie pełnomocnictwa właścicieli tych gospodarstw domowych, które upoważniają do złożenia w imieniu kupującego czytelnego podpisu na fakturze, na której znajduje się oświadczenie potwierdzające nabycie i przeznaczenie węgla. Jeżeli dany transport nie posiada tak zwanych przegród – osoby powinny napisać odręczne oświadczenie o wyrażeniu zgody na załadunek łączony.

9. Reprezentatywne organizacje związkowe w JSW S.A. będą prowadzić rozmowy w sprawie zakupu węgla dla obecnych i byłych pracowników JSW S.A. w formie priorytetowej.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij