Czas pracy

Udostępnij

W JSW S.A. KWK „Pniówek” od dnia 22.06.2022 r. obowiązuje Polecenie służbowe nr 33/2022 Dyrektora – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego JSW S.A. KWK „Pniówek” w sprawie bezwzględnego przestrzegania norm czasu pracy.
Zgodnie z w/w Poleceniem a także normami prawnymi, obowiązującymi w JSW S.A., takimi jak Regulamin Pracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., łączny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
Przypominamy, że wcześniejsze podjęcie pracy, bądź pozostawienie pracownika na stanowisku pracy po godzinach pracy z przyczyn innych niż załatwienie spraw osobistych lub w celu konieczności akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy, może mieć miejsce tylko na polecenie przełożonego i wymaga pisemnej zgody Dyrekcji kopalni na pracę w godzinach nadliczbowych.
W dniu 27.06.2022 r. skierowaliśmy pismo do Dyrektora JSW S.A. KWK „Pniówek” z wnioskiem o organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zgodnie z w/w aktami prawnymi.
Pismo w załączniku.

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij