Zapomoga covidowa

Udostępnij

Komisja Socjalna w KWK „Pniówek” na wniosek reprezentatywnych organizacji związkowych podjęła decyzję o jednorazowej wypłacie bezzwrotnej zapomogi każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na dzień 27.05.2021 r. ze względu na zmianę sytuacji materialnej, związanej z trwającą sytuacją epidemiczną. Wysokość zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie na podstawie deklaracji podatkowej za rok 2020 (według progów: 500, 550 i 600 złotych brutto). Pracownicy, którzy nie przedstawią deklaracji PIT otrzymają świadczenie w najniższej kwocie. Wypłata zapomogi możliwa będzie po wcześniejszym wypełnieniu przez pracownika wniosku o zapomogę. Wnioski będą przyjmowane w Sekcji Socjalnej do końca czerwca br., natomiast wypłata nastąpi 15.07.2021 r. osobnym przelewem.
Wniosek o zapomogę do pobrania poniżej. Proszę pamiętać, aby wydrukować obie strony, dwustronnie.

Wniosek o zapomogę

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij