Posiedzenie Zarządu ZZ Kadra Pniówek nr 2/2020

Udostępnij

W dniu 27.02.2020 odbyło się posiedzenie Zarządu ZZ Kadra Pniówek nr 2/2020 w składzie: Artur Fildebrandt, Zdzisław Gorczyca, Marek Przybylski, Kukuczka Bartłomiej,  Malcharek Marek, Oszek Piotr, Pietrek Bogusława, Warchoł Renata.
Tematyka Zarządu:
1. Bryk sztygarski
ZZ Kadra posiada dla swoich członków bryk sztygarski – vademecum. Odbiór osobisty! Do odbioru dla chętnych w biurze ZZ Kadra – niestety ilość ograniczona.
2. Żądania płacowe
Reprezentatywne organizacje związkowe wystosowały wniosek do Zarządu JSW S.A. w celu uzgodnienia wskaźnika wynagrodzeń w roku 2020.
Porozumienie płacowe w PGG (6% podwyżki) stworzyło precedens dotyczący podwyżek w górnictwie. Jednocześnie realna siła nabywcza płac uległa zmniejszeniu w wyniku inflacji. Więcej informacji w linku – Konieczność wzrostu wynagrodzeń w JSW S.A. Należy liczyć się jednak z aspektami związanymi z sytuacją ekonomicznej JSW S.A.
3. Sytuacja w JSW S.A.
a. Prezes spółki JSW Innowacje Jarosław Mrozek zrezygnował ze stanowiska. Jednocześnie odwołano cały Zarząd JSW Innowacje.
b. Tomasz Duda, związany wcześniej m.in. z Polską Grupą Górniczą i spółką Tauron Wydobycie, został nowym wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. rozwoju.
c. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze składu zarządu Rafała Pasiekę, pełniącego funkcję zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.
d. Zatwierdzono Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030. Strategia przewiduje min.:
– W latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 roku do 12% w roku 2030.
– Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb.
– W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów. Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku.
4. Walne zebranie delegatów ZZ Kadra Pniówek
W dniu 27.03.2020 r. o godzinie 14.30 w budynku NOT Zarząd Związku zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów ZZ Kadra Pniówek. Obecność dla delegatów obowiązkowa.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij