Posiedzenie Zarządu ZZ Kadra Pniówek nr 1/2020

Udostępnij

W dniu 31.01.2020 odbyło się posiedzenie Zarządu ZZ Kadra Pniówek nr 1/2020 w składzie: Artur Fildebrandt, Zdzisław Gorczyca, Marek Przybylski, Kukuczka Bartłomiej, Kurczyk Grzegorz, Malcharek Marek, Oszek Piotr, Pietrek Bogusława, Polak Sławomir, Szmidt Grzegorz, Warchoł Renata.
Tematyka Zarządu:
1. Ubrania robocze osób dozoru i nadgodziny
Z początkiem roku 2020 w KWK Pniówek weszło w życie Zarządzenie Prezesa JSW S.A. nr 12/IX/2019 dotyczącego właściwego wykonywania obowiązków osób dozoru wyższego. Jego skutkiem jest odebranie ubrania roboczego typu sztygar (białego) osobom dozoru średniego i pozostawienie go wyłącznie osobom dozoru wyższego (od stanowiska nadsztygara – kierownika oddziału). Zarządzenie ma na celu wzmocnienia autorytetu dozoru wyższego. Jednocześnie JSW S.A. nie rozwiązała problemu odpraw dla osób dozoru odbywających się przed regulaminowym czasem pracy. W związku z powyższym ZZ Kadra Pracowników JSW S.A. nawiązała współpracę z kancelarią prawną w sprawie nadgodzin dla osób dozoru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem ZZ Kadra.
2. Karty płatnicze
W miesiącu lutym rozpocznie się dystrybucja kart za posiłki profilaktyczne, które będą w dwóch rodzajach. Karty posiłkowe  dla pracowników dotychczas uprawnionych do posiłków profilaktycznych (flapsów), Karty te będą zasilane od miesiąca marca za miesiąc luty. Za środki zgromadzone na karcie, będzie można wykupić artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania posiłku, bądź też posiłki. Wartość posiłku profilaktycznego na razie zostaje bez zmian i będzie wynosić jak dotychczas 19 zł/ dniówka. Pracownicy dołowi, którzy dotychczas otrzymywali bon za zjazd, otrzymają bony za każdy dzień pracy. Pracownik podpisuje zobowiązanie, że środki na karcie przeznaczy na zakup żywności.  Karty konsumpcyjne dla pracowników dotychczas nieuprawnionych do posiłków profilaktycznych, Karty te będą zasilane od marca z wyrównaniem od miesiąca stycznia.  Środki na tej karcie podlegają opodatkowaniu. Kwota jaką będą zasilane będzie wynosić około 13,50 zł netto, natomiast środki te z uwagi na opodatkowanie będzie można wykorzystywać dowolnie. Pracownicy powierzchni dotychczas uprawnieni do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym, otrzymają obydwie karty, i karty te będą zasilane w zależności od uprawnień do posiłku, tj. w okresie zimowym podczas kiedy należą im się posiłki profilaktyczne – zasilana będzie karta posiłkowa, a w pozostałym okresie karta konsumpcyjna.
Środki zgromadzone na karcie nie ulegają przeterminowaniu. Saldo na karcie można sprawdzić identycznie jak na kartach płatniczych.
3. Sytuacja w JSW S.A.
Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w 4 kwartale 2019 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 20%. Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w 4 kwartale 2019 r. w stosunku do kwartału ubiegłego spadła o ok. 2%. Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w 4 kwartale 2019 r. spadły w stosunku do kwartału ubiegłego o ok. 13%. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez Grupę JSW w 4 kwartale 2019 r. spadła o ok. 14% w stosunku do 3 kwartału 2019. Styczeń roku 2020 przyniósł wzrost ceny węgla koksującego. W końcu roku 2019 uruchomiono pakiet w wysokości 700 mln złotych z funduszu stabilizacyjnego. Środki przeznaczono na bieżące wydatki. W związku z problemami ze zbytem węgla i zapełnionymi zwałami uruchomiona dwa rezerwowe zwałowiska. W JSW S.A. miały miejsce znaczące ruchy kadrowe – Zmiana Zastępcy Prezesa ds. Technicznych oraz dyrekcji poszczególnych kopalń.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij