Ubrania osób dozoru w KWK Pniówek

Udostępnij

Z początkiem roku 2020 w KWK Pniówek weszło w życie Zarządzenie Prezesa JSW S.A. nr 12/IX/2019 dotyczącego właściwego wykonywania obowiązków osób dozoru wyższego. Jego skutkiem jest odebranie ubrania roboczego typu sztygar (białego) osobom dozoru średniego i pozostawienie go wyłącznie osobom dozoru wyższego (od stanowiska nadsztygara – kierownika oddziału).
W/w Zarządzenie zostawiamy bez komentarza a jego rezultaty będziemy obserwowali.
W związku z tym iż część dozoru średniego posiada tylko jeden komplet odzieży roboczej drelichowej istnieje możliwość pobrania wcześniejszego kompletu ubrań w Dziale Gospodarki Materiałowej. Należy pobrać u planistki oddziałowej i wypełnić tzw. „Protokół odzieży ochronnej” (pkt 3) i po uzyskaniu podpisu Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej pobrać nowy komplet. Nie wymagany jest podpis ZSIP i BHP. Skan protokołu poniżej. Uwaga – dotyczy tylko osób dozoru wymieniających ubranie robocze.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij