Zasady Nagrody Barbórkowej w KWK Pniówek w 2019 roku

Udostępnij

 

1. Nagroda Barbórkowa wypłacana jest w KWK Pniówek na zasadach identycznych jak z poprzedniego roku. Nagrodę ustala się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za sierpień, wrzesień i październik – wynagrodzenie za dni czarne plus 37,5 godzin nadliczbowych. W tym roku do Nagrody Barbórkowej dodatkowo wchodzi tradycyjny ekwiwalent barbórkowy w wysokości 211,88 złotych brutto.
2. Pracownikom, którzy podjęli pracę w KWK Pniówek w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r., Nagroda Barbórkowa zostanie wypłacona w wielkości proporcjonalnej do czasu przepracowanego w KWK Pniówek, zgodnie z zapisami wg tzw. „Nowych Umów”.
3. Pracownicy SIG, którzy zostali zatrudnieni w KWK Pniówek otrzymają Nagrodę Barbórkową w pełnej wysokości, jeżeli spełniają warunki z tzw. „Nowych Umów”.
4. Pracownicy przyjęci do pracy po 31.10.2019 r. oraz pracownicy, którzy posiadają nieobecność nieusprawiedliwioną w okresie 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r. otrzymają nagrodę w wysokości: pracownicy na dole – 267,0 zł, pracownicy na powierzchni – 180,0 zł, administracja – 213,0 zł.
5. Szczegółowe zasady wyliczenia Nagrody Barbórkowej:

a. Wynagrodzenie za przepracowane dniówki od poniedziałku do piątku (czarne) łącznie z kartą górnika należy podzielić przez ilość dni roboczych (czarnych) przepracowanych w okresie przyjętym do wyliczenia nagrody.
b. Wynagrodzenie za przepracowane soboty, niedziele, święta i godziny nadliczbowe łącznie z kartą górnika należy podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia nagrody. Ilość tych godzin przyjęta do wyliczenia wynagrodzenia nie może przekroczyć 37,5 godzin.
c. 1/4 należnego rocznego wymiaru węgla pomnożyć przez cenę węgla deputatowego oraz wskaźnik 1,2302 i podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia tj. 65 dni.
d. Dodatek ratowniczy za sierpień, wrzesień, październik należy podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia tj. 65 dni.
e. W przypadku pracowników, którzy z różnych powodów nie przepracowali w okresie sierpień – październik trzech dniówek w dni robocze, nagrodę ustala się z miesięcy poprzedzający ten okres.

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij