Zasady dofinansowania wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży (w tym wczasów rodzinnych)

Udostępnij

Poniżej przedstawiamy wypis z zasad dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży (w tym wczasów rodzinnych):

  1. Pracownicy oraz emeryci, których dzieci w wieku do ukończenia 6 lat w danym roku kalendarzowym do ukończenia 18 lat w danym roku kalendarzowym skorzystają ze zorganizowanego bez pośrednictwa jednostki organizacyjnej wypoczynku krajowego i zagranicznego otrzymują dofinansowanie o wartości według poniższej tabeli (dofinansowanie do kolonii letnich, obozów, wczasów oraz turnusów rehabilitacyjnych).
  2. Pracownicy, emeryci i renciści, których dzieci w wieku od ukończenia 2 lat w danym roku kalendarzowym do ukończenia 5 lat w danym roku kalendarzowym skorzystają z wypoczynku w postaci wczasów lub turnusów rehabilitacyjnych otrzymują dofinansowanie o wartości według poniższej tabeli (dofinansowanie do kolonii letnich, obozów, wczasów oraz turnusów rehabilitacyjnych).
  3. Warunki otrzymania dofinansowania:
    a. Minimum 7-dniowy pobyt dziecka.
    b. Złożenie właściwego wniosku o dofinansowanie przed wyjazdem dziecka na wypoczynek. Wzór wniosku do pobrania w Sekcji Socjalnej.
    c. Przedłożony oryginał faktury VAT należy przedstawić do 30 dni po powrocie. Faktura VAT (w języku polskim) musi zawierać: nazwę i adres organizatora – podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku zorganizowanego – podmiot musi widnieć w Centralnej Ewidencji i Wykazach w Turystyce na stronie https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html lub na stronie KRS https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna posiadać w zakresie działalności punktu 79.12 tzn. działalność organizatorów turystyki; imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty (składającej wniosek); tytuł zapłaty: „WCZASY”; miejsce i czas wypoczynku (termin od – do minimum 7 dni pobytu), kwotę i datę zapłaty; koszt całkowity wczasów rodzinnych oraz wyszczególnione imiona i nazwiska oraz koszt pobytu poszczególnych członków rodziny. Ulotka co powinna zawierać faktura jest do pobrania w Sekcji Socjalnej.

 

Średni miesięczny dochód na członka rodziny w zł Kwota dofinansowania w zł
od do
0 1 500,00 90% max 1 200,00
1 500,01 3 000,00 80% max 1 100,00
powyżej 3 000,00 70% max 1 000,00
ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij