Zasady dofinansowania do wczasów pod gruszą

Udostępnij

Zasady dofinansowania do wczasów pod gruszą:

  1. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do wczasów pod gruszą są pracownicy pracodawcy.
  2. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wczasów pod gruszą jest złożenie w Sekcji Socjalnej wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku. Wysokość dofinansowania zamieszczona jest w tabeli poniżej.
  3. Warunkiem uzyskania dofinansowania do wczasów pod gruszą jest udokumentowanie przez pracownika 14-sto dniowej kalendarzowej przerwy w pracy wynikającej z urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego, urlopu na okoliczność np. ślubu, urodzenia dziecka, zgonu, krwiodawstwa, zamiennej za dni wolne od pracy – „Z” lub wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy.
  4. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wczasów pod gruszą przez pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
  5. Dofinansowanie do wczasów pod gruszą przyznawane jest tylko raz w roku kalendarzowym.
  6. Niewykorzystane dofinansowanie w danych roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny.

Średni miesięczny dochód na członka rodziny w zł

Kwota dofinansowania w zł

od

do

0

1 500,00

1 000,00

1 500,01

3 000,00

800,00

powyżej 3 000,00

600,00

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij