Premia BHP – najważniejsze kwestie

Udostępnij

Od miesiąca marca przywrócona została tzw. „premia BHP”, czyli premia za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w JSW S.A. W miesiącu maju do paska zarobkowego naliczona zostanie premia, przyznana za I kwartał 2018 roku – od miesiąca stycznia do marca. W dalszej części omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące premii – czyli kto jest uprawniony, kto ją przyznaje a kto zostanie jej pozbawiony i za co?

 1. Uprawnieni do premii w pełnej wysokości po spełnieniu zasad określonych w regulaminie premii są pracownicy, którzy przepracowali w dniach roboczych ocenianego kwartału co najmniej 30 dniówek.
 2. Skład zespołu dla oceny oddziałów dołowych i osób na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią to: Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energo-Mechanicznego, Kierownik Działu Wentylacji, Kierownik Działu BHP i Szkolenia, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
 3. Skład zespołu dla oceny oddziałów powierzchni kopalń to: Z-ca Dyrektora ds. Pracy, Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji, Kierownik Działu Energo-Mechanicznego, Kierownik Działu BHP i Szkolenia, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
 4. Dla potrzeb wyliczenia premii ustala się następujące kryteria, służące dokonaniu oceny poszczególnych oddziałów i grup pracowniczych pod kątem stanu bhp: przestrzeganie obowiązujących w kopalni uregulowań w zakresie przestrzegania przepisów bhp, regulaminu pracy w tym czasu pracy; utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy; właściwy stan maszyn i urządzeń; prawidłowe prowadzenie robót; stosowanie właściwych narzędzi oraz właściwa obsługa maszyn i urządzeń; zatrzymanie robót, maszyn i urządzeń; poziom zagrożeń naturalnych występujących w oddziale; rodzaj, przyczyna i ilość wypadków; ukrywanie bądź wnoszenie wypadków.
 5. Prawa do premii zostaje pozbawiony oddział (łącznie z osobami dozoru niższego, średniego i wyższego kierującymi i nadzorującymi oddział), w którym w ocenianym kwartale udowodniono ukrywanie wypadku przy pracy bądź „wnoszenie” wypadku lub miał miejsce wypadek ciężki, śmiertelny bądź zbiorowy z przyczyn zależnych od pracowników oddziału stwierdzonych w protokole powypadkowym.
 6. Prawo do premii z funduszu BHP nie nabywają pracownicy, którzy w ocenianym kwartale zostali uznani winnymi zaniedbań, które były powodem zatrzymania robót, maszyn i urządzeń przez organy nadzoru górniczego, kierownictwo kopalń, służby bhp oraz zakładowego społecznego inspektora pracy.
 7. Prawo do premii z funduszu BHP nie nabywają pracownicy, którzy w ocenianym kwartale zostali ukarani karą regulaminową w związku z nie przestrzeganiem przez nich przepisów i zasad bhp.
 8. Prawo do premii z funduszu BHP nie nabywają pracownicy, którzy w ocenianym kwartale zostali ukarani karą regulaminową w związku z nie przestrzeganiem przez nich regulaminu pracy, w tym za spożywanie alkoholu lub środków odurzających, bądź za przebywanie na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających.
 9. Prawo do premii z funduszu BHP nie nabywają pracownicy, którzy w ocenianym kwartale posiadają nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z ZZ KADRA – pokój 124 lub telefon 2895.

Artur Fildebrandt

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij

2 komentarze do “Premia BHP – najważniejsze kwestie

 1. Jeśli premia ma być za miesiące styczeń – marzec to nie powinna być wypłacona w kwietniu ?

  • Miesiąc poślizgu po to aby ją wyliczyć na podstawie wyników z trzech miesięcy.

Komentowanie zostało wyłączone.