Kierownik a co ja z tego będę miał? – czyli po co iść na wybory do Rady Nadzorczej JSW S.A.

Udostępnij

W dniu 15.03.2018 r. w JSW S.A. odbędą się wybory do Rady Nadzorczej JSW S.A. Jest czterech kandydatów, którzy rywalizują o cztery lub trzy miejsca do Rady Nadzorczej – w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia JSW S.A. Przy obecnym składzie – dziesięciu członków Rady, z wyboru pracowników wchodzi trzech nowych przedstawicieli. Przy zwiększeniu Rady do ilości dwunastu członków, pracownicy wybierają swoich czterech przedstawicieli.

Pojawia się pytanie – po co ich wybieramy? Lub mówiąc potocznie: „Kierownik, co ja z tego będę miał?”. Najprościej byłoby odpowiedzieć: „temperatura dla wszystkich”. Ale tak nie jest.

Rada Nadzorcza pełni funkcję kontrolną, nie podejmuje decyzji wprost co do polityki JSW S.A. Taką decyzyjność ma Zarząd JSW S.A., natomiast Rada Nadzorcza ją kontroluje. Jakie środki ma Rada Nadzorcza aby wpływać na Zarząd? Otóż może powoływać i odwoływać członków Zarządu Spółki, zawieszać w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu oraz zawierać, rozwiązywać i zmieniać umowy z członkami Zarządu oraz ustalać zasady zatrudnienia i wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. I najważniejszy punkt dla przeciętnego pracownika JSW S.A. – Rada Nadzorcza zatwierdza politykę wynagrodzeń dla grupy kapitałowej. Czyli wdrożenie nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, a w szczególności jego najważniejszego elementu czyli nowej siatki płac uzależniona jest od Rady Nadzorczej.

A przede wszystkim członek Rady Nadzorczej ma prawo głośno mówić o prawach pracowniczych i problemach danego zakładu. Ma do tego uprawnienia i jednocześnie jest osobą chronioną prawnie. Więc analizując plany techniczno – ekonomiczne może stwierdzić, że nie przewidziano środków na wzrost zarobków. Oczywiście arytmetyka w Radzie Nadzorczej jest nieubłagana i ministerstwo może głosami pozostałych członków wprowadzić swoje plany. Ale zawsze istnieje coś takiego jak zdanie odrębne, które podlega analizie i stanowi języczek u wagi. Opłacalne dla kopalni jest mieć swojego człowieka w Radzie Nadzorczej, który może mówić o problemach i walczyć o prawa zakładu.

 

 

 

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij