Zmiany w wynagrodzeniu od 1 marca – szczegółowe informacje

Udostępnij

Rok 2018 kończy podział w JSW S.A. na gorszy sort pracowników spółki pod względem wynagrodzenia za sobotę, niedzielę i święta – o czym pisaliśmy w poprzednim artykule. Poniżej przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące zawartego porozumienia z dnia 19 lutego 2018 roku pomiędzy Zarządem JSW S.A. i reprezentatywnymi związkami zawodowymi, w tym ZZ KADRA. Porozumienie wprowadza jednolite zasady tego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników JSW S.A. – na zasadach najbardziej korzystnych spośród dotychczas obowiązujących na poszczególnych kopalniach. Czyli za pracę w niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy przysługuje wynagrodzenie normalne za daną dniówkę w podwójnej wysokości, natomiast za wykorzystany dzień wolny tzw. „Z” – wynagrodzenie nie przysługuje.

Co oznacza to w szczegółach?

Dla pracownika na starej umowie wynagrodzenie za przepracowaną sobotę, niedzielę i święta składało się dotychczas z wynagrodzenia za wykonywaną pracę na danym stanowisku pracy plus dodatek sobotnio – niedzielny w wysokości od 200 do 130 złotych – w zależności od zatrudnienia (dniówka czarna plus dodatek sobotnio – niedzielny).

Zgodnie z nowym porozumieniem aktualne wynagrodzenie za przepracowaną sobotę, niedzielę i święta składać się będzie z dniówki przepracowanej na danym stanowisku pracy w podwójnej wysokości z wszystkimi dodatkami (premia regulaminowa, karta górnika, standaryzacja, dodatki szkodliwe i niebezpieczne, przodowy, sanitariusz, strzałowy, dodatek nocny).

Dla pracownika na nowych umowach aktualne wynagrodzenie za przepracowaną sobotę, niedzielę i święta składać się będzie z wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku pracy plus dodatek stażowy oraz dodatek szkodliwy i niebezpieczny w podwójnej wysokości.

Wykorzystanie dnia wolnego za przepracowaną sobotę, niedzielę lub święto tzw. „Z” oznacza, że pracownik oprócz wynagrodzenia za przepracowaną sobotę, niedzielę lub święto w podwójnej wysokości za „czarny dzień” ma dodatkowo dzień wolny bez wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za czas urlopu – to również równanie do szczytów spośród dotychczas obowiązujących zasad na poszczególnych kopalniach. Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego ustala się w następujący sposób – elementy wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru uzyskane za dni przepracowane łącznie z godzinami nadliczbowymi oraz sobotami, niedzielami i świętami w okresie obrachunkowym dzieli się przez liczbę dni roboczych przepracowanych w tym okresie.

Co to oznacza?

Wzrost dniówki urlopowej przy sposobie jej obliczania – elementy wynagrodzenia dzielone są tylko przez liczbę dni roboczych.

Wynagrodzenie za czas choroby – za niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną dla pracowników, którzy przepracowali co najmniej 8 lat i niezdolność pracy trwała nieprzerwanie, co najmniej 5 dni, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru chorobowego.

Co to oznacza?

Do 33 dni za niezdolność do pracy wynagrodzenie płacone jest przez zakład pracy. Stawka chorobowa liczona z ostatnich 12 miesięcy przed niezdolnością do pracy obecnie wynosić będzie 100% wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy – za okres nieprzerwanej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną – trwającej dłużej niż 33 dni, począwszy od 34-go dnia aż do 90-go dnia włącznie jej trwania, pracownikowi przysługuje „dodatek do zasiłku chorobowego”, płatny w ramach funduszu wynagrodzeń, do wysokości 100% wymiaru zasiłku chorobowego.

Co to oznacza?

Po 33 dniach niezdolności do pracy zasiłek chorobowy płacony jest przez ZUS w wysokości 80% wynagrodzenia. Wypłacany będzie dodatek przez zakład pracy wyrównujący zasiłek chorobowy do 100% wynagrodzenia.

Powyższe ustalenia wchodzą w życie w skutek porozumienia od dnia 1 marca 2018 roku. Oczywiście można było zostawić wszystko tak jak było czyli od marca każda kopalnia rozliczana jest według indywidualnych zasad. Ale oznaczało by to dalszy podział na lepszych i gorszych pracowników JSW S.A., nierówne ich traktowanie i zwykłą ludzką niesprawiedliwość. Sami musicie ocenić, co jest bardziej korzystne ale paski zarobkowe za miesiąc marzec wykażą wzrost wynagrodzeń bez względu na rodzaj umowy o pracę i kopalnię na której pracujecie.

Zarzucanie reprezentatywnym organizacjom związkowym manipulacji przez ZZ Jedność w kolejnym biuletynie to generowanie kolejnego konfliktu. Naszym celem jest poprawa bytu pracowników JSW S.A. a nie bezsensowne kopanie się po kostkach. Dla zobrazowania tego bezsensu chcemy przytoczyć historię wziętą z życia:

W trakcie wyjazdu autokarowego związków zawodowych z JSW S.A. na konferencję, do autobusu wszedł spóźniony przewodniczący jednego z związków reprezentatywnych. Traf chciał, że wszystkie miejsca były zajęte, oprócz jednego, od przejścia, obok jednego z liderów ZZ Jedność. Usiadł obok, z racji długiej podróży rozpiął kołnierzyk i zdjął buty. Po godzinie jazdy lider ZZ Jedność wstał i powiedział:
– Idę po kawę z termosa.
Na to przewodniczący powiedział:
– Po co się przeciskać. Ja pójdę.
I poszedł. W tym czasie lider Jedności napluł mu do butów. Po kolejnej godzinie autokar dojechał do miejsca. Przewodniczący związku reprezentatywnego ubiera się, założył jednego buta, skrzywił się i powiedział:
– Znowu ta straszna niechęć między naszymi związkami – to plucie do butów, to szczanie do kawy.

Artur Fildebrandt

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij

3 komentarze do “Zmiany w wynagrodzeniu od 1 marca – szczegółowe informacje

  1. No i o to mi chodziło jasno i rzetelnie wszystko wytłumaczone… Dziękuje Panu

Komentowanie zostało wyłączone.