Deputat węglowy – szczegóły

Udostępnij

Od dnia 10.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. pracownicy KWK „Pniówek” zobowiązani do złożenia oświadczenia określającego formę realizacji deputatu węglowego w 2018 r. Druki oświadczeń pobiera się i zdaje:
1. Pracownicy etatowi – pokój 111.
2. Pracownicy nieetatowi – pokój 207 oraz u planistek oddziałowych.

Pracownicy posiadający nowe umowy mają możliwość wyboru deputatu w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznej normy deputatu bądź w formie jednorazowej wypłaty w miesiącu kwietniu.
Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie powodować będzie realizację ekwiwalentu w formie ratalnej.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij