Zasady wypłaty deputatu węglowego w JSW S.A.

Udostępnij

W dniu 27.12.2017 r. reprezentatywne związki zawodowe, w tym ZZ Kadra, zawarły porozumienie dotyczące realizacji deputatu węglowego, jak również jego ujednolicenia.

Deputat węglowy przysługiwać będzie wyłącznie w ekwiwalencie pieniężnym w wymiarze 8 ton. Cena węgla deputatowego dla realizacji ekwiwalentu ustala będzie w oparciu o Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II, wydawanego na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7  września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węglowego. Cena ta będzie podniesiona o wskaźnik 1,2302. Dla przykładu przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2016 r. wynosiła 519,72 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2017 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi – 526,47 zł. Natomiast przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2014 r. wynosiła 574,47 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2015 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi – 581,36 zł. Stosując przelicznik 1,2302 i biorąc na przykład cenę 540 zł daje to sumę 5 300 zł, oczywiście brutto.

Artur Fildebrandt

Poniżej treść porozumienia.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij