Czternastka i węgiel w roku 2018

Udostępnij

W związku z istotną poprawą sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. reprezentatywne związki zawodowe, w tym ZZ Kadra, wystosowały w dniu 23.11.2017 r. żądanie do Zarządu spółki.

Żądanie które dotyczy wszystkich pracowników JSW S.A., bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj umowy czy przynależność związkową – wypłaty nagrody 14-tej pensji i deputatu węglowego w roku 2018 i następnych. W terminie i na zasadach obowiązujących w roku 2014.

I oto Zarząd rozumiejąc, że to wyrzeczenia pracowników uratowały JSW S.A. w trudnym okresie, zrozumiał również, że w czasie koniunktury należy się im rekompensata za ten okres. To pracownicy stanowią największą wartość spółki, bez nich JSW S.A. jest tylko nazwą. Kto będzie pracował w firmie, w której się nie zarabia godnie za wniesioną ciężką i niebezpieczną pracę?

Niemożliwe  stało się możliwe. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 05.12.2017 r. pomiędzy reprezentatywnymi związkami zawodowymi a Zarządem JSW S.A. w roku 2018 nastąpi wypłata nagrody 14-tej pensji i deputatu węglowego. Czyli w lutym 2018 roku nastąpi wypłata nagrody 14-tej pensji a deputatu węglowego w kwietniu – jednorazowo lub jako dodatku do pensji w zależności od deklaracji pracownika. To kolejny krok w celu przywrócenia wynagrodzeń ograniczonych porozumieniem z roku 2015 – bolesnym ale koniecznym dla utrzymania spółki na rynku.

Zarzucanie reprezentatywnym organizacjom związkowym populizmu przez ZZ Jedność to wyraz bezsilności i frustracji ich liderów. Co oznacza definicja populizmu – popieranie idei, zamierzeń, politycznych i ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa. W takim razie to prawda – ZZ Kadra jest populistyczna, ponieważ chce realizować poprawę bytu pracowników JSW S.A., co jest zgodne z ich wolą.  To reprezentatywne organizacje związkowe oferują fakty a nie bezsensowny koncert życzeń. Ostanie wydarzenia pokazują kto naprawdę reprezentuje interesy pracownicze w JSW S.A.

Jeżeli zależy Wam na bezproduktywnej gadaninie to zapukajcie do drzwi ZZ Jedności a jeżeli zależy Wam na wzroście wynagrodzenia to zapraszamy do reprezentatywnych organizacji związkowych, w tym do ZZ Kadra.

Artur Fildebrandt

Treść porozumienia poniżej. Całkowite i jednoczesne wypowiedzenie porozumienia z roku 2015 oznacza kolejny zmarnowany czas ze względu na okres wypowiedzenia.


Udostępnij

2 komentarze do “Czternastka i węgiel w roku 2018

  1. Wszystko rozumiem ale zastanawia mnie jedno za 2017 coś też będą płacić? Czemu pytam bo JSW podaje komunikat 350 mln złotych w 2018 roku na dodatki, a w 2019 już tylko 200 mln złotych więc czegoś nie rozumiem nagle ubędzie pracowników czy czegoś nie będą płacić jak należy w 2019?

    • Czternastka za rok 2019 wchodzi w wydatki w roku 2020, stąd podana jest mniejsza suma, w roku 2019 wliczany jest węgiel za rok 2018

Komentowanie zostało wyłączone.