Administracja, inspektorzy, osoby dozoru na powierzchni – zmiana wynagrodzenia za pracę w dni wolne

Udostępnij

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem JSW S.A. a związkami reprezentatywnymi, w tym ZZ KADRA, dotyczące rekompensaty za pracę w sobotę, niedzielę i święta, doczekało się zmian. Dotyczą one pracowników administracji, inspektorów i starszych inspektorów oraz osoby dozoru na powierzchni. Nikt nie lubi zmian ale w tym przypadku są one korzystne i brzmią następująco:

Wówczas gdy niemożliwe będzie udzielenie dnia wolnego dodatek do wynagrodzenia będzie wynosił:

  1. 140 złotych/dniówkę dla pozostałych osób na stanowiskach nierobotniczych pod ziemią – inspektor i starszy inspektor.
  2. 160 złotych/dniówkę dla osób dozoru na powierzchni.
  3. 210 złotych/dniówkę dla kierownika zakładu przeróbczego.
  4. Pozostali pracownicy na powierzchni za pracę w sobotę, niedzielę i święto (z zastrzeżeniem poniższego zdania) otrzymują rekompensatę na zasadach Kodeksu Pracy. Pracownicy wykonujący pracę ciągłą (RCP) oraz w sytuacji szczególnej wynikającej z potrzeb Pracodawcy otrzymują dodatek w wysokości 120 złotych. Dokonanie rekompensaty za pracę w szczególnej sytuacji wynikającej z potrzeb Pracodawcy, każdorazowo na wniosek dyrektora danej jednostki organizacyjnej Spółki, wymaga zgody Prezesa Zarządu bądź Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej.
  5. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 1 października 2017 r.

Jednocześnie chcemy poinformować, że pracownicy administracji, powierzchni, inżynieryjno-techniczni stanowią integralną część JSW S.A. Efektem końcowym procesu wydobywczego jest załadowany i sprzedany wagon węgla. Ale po to aby odjechał z bocznicy kopalni wymagana jest praca każdego z pracowników zakładu. Ziarno do ziarnka aż zbierze się pociąg.

Artur Fildebrandt

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij