Barbórka według zasad z roku 2014 czyli jakich?

Udostępnij

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.10.2017 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A. a reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi, w tym ZZ Kadra, nagroda barbórkowa w roku 2017 będzie wypłacana według zasad z roku 2014. Poniżej przedstawiamy zasady naliczania nagrody z roku 2014, które zostaną powielone w tym roku.

 1. Nagrodę ustala się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za sierpień, wrzesień i październik.
 2. Sposób wyliczenia nagrody barbórkowej:
  a. Wynagrodzenie za przepracowane dniówki od poniedziałku do piątku (czarne) łącznie z kartą górnika należy podzielić przez ilość dni roboczych (czarnych) przepracowanych w okresie przyjętym do wyliczenia nagrody.
  b. Wynagrodzenie za przepracowane soboty, niedziele, święta i godziny nadliczbowe łącznie z kartą górnika należy podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia nagrody. Ilość tych godzin przyjęta do wyliczenia wynagrodzenia nie może przekroczyć 37,5 godzin.
  c. W związku z tym, że w roku 2017 nie udzielono deputatu węglowego, nie będzie on wliczany do nagrody barbórkowej. Natomiast w roku 2017 udzielono jednorazowej premii w wysokości 4300 złotych netto. Kwota ta będzie „ubruttowiona” i podzielona na miesięczne okresy rozliczeniowe. Kwota za miesiąc sierpień, wrzesień, październik zostanie wliczona do nagrody barbórkowej.
  d. Dodatek ratowniczy za sierpień, wrzesień, październik należy podzielić przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia.
 3. W przypadku pracowników, którzy z różnych powodów nie przepracowali w okresie sierpień – październik trzech dniówek w dni robocze, nagrodę ustala się z miesięcy poprzedzający ten okres. W przypadku braku wynagrodzenia z trzech miesięcy nagrodę ustala się z dwóch lub jednego miesiąca.
 4. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji w jaki sposób wyliczona zostanie nagroda barbórkowa dla byłych pracowników SiG-u, którzy przeszli do pracy w JSW S.A.
ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij

1 komentarz do “Barbórka według zasad z roku 2014 czyli jakich?

Komentowanie zostało wyłączone.