Czy istnieje szansa na Barbórkę wyliczoną według starych zasad?

Udostępnij

Treść pisma skierowanego do Zarządu JSW S.A.

W związku z dobrą sytuacją finansową JSW S.A. reprezentatywne Związki Zawodowe, w tym ZZ Kadra, wnoszą o wypłacenie nagrody rocznej tj. Barbórki według zasad stosowanych przy jej wyliczaniu i wypłacaniu za rok 2014 – czyli korzystniejszych dla pracownika.

Treść pisma powyżej.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij