Absolwenci szkół górniczych – możliwość pracy w JSW S.A.

Udostępnij

Porozumienie zawarte w dn. 23.08.2017. dotyczące Absolwentów szkół

W dniu 23.08.2017 r. działające w JSW S.A. reprezentatywne związki zawodowe, w tym ZZ Kadra, zawarły porozumienie z Zarządem JSW S.A. w sprawie możliwości zatrudnienia absolwentów szkół górniczych.

W zależności od własnych potrzeb kadrowych JSW S.A. może zatrudniać, po ukończeniu szkoły absolwentów, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wytypowanych przez Dyrekcję Szkół, z którymi zostałoby wcześniej podpisane porozumienie w liczbie uzgodnionej z JSW S.A.

Szczegóły porozumienia w załączniku zamieszczonym powyżej.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij