Załączniki do pobierania świadczeń z ZFŚS – wczasy zorganizowane, pod gruszą, kolonie

Udostępnij

Przesyłamy do pobrania wnioski o pobieranie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Każdy wniosek jest dwustronny.

Załącznik nr 1 – Dofinansowanie do wczasów pod gruszą

Załącznik nr 2 – Dofinansowanie do kolonii letnich, zimowisk, obozów, turnusów rehabilitacyjnych, zielonych szkół

Załącznik nr 3 – Dofinansowanie do wczasów

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij