JSW Innowacje

Udostępnij

Szóstego czerwca br. oficjalnie zainaugurowała działalność spółka JSW Innowacje wchodząca w skład grupy kapitałowej JSW. Nowo powstały podmiot ma być kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy kapitałowej. JSW Innowacje będzie wspierała podstawową działalność Grupy JSW, czyli produkcję i przeróbkę węgla oraz produkcję koksu. Ponadto JSW Innowacje będzie rozwijać technologie i systemy zwiększające potencjał i możliwości całej grupy kapitałowej JSW. Jednym z głównych zadań nowej spółki będzie przygotowanie, zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które będą bezpośrednio przekładać się na rozwój  Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– Nowoczesne technologie, innowacje oraz właściwie prowadzone inwestycje umocnią pozycję spółki jako wiodącego producenta węgla koksowego i czołowego producenta koksu na rynku europejskim – zaznacza Daniel Ozon, p. o. prezesa JSW.

Jego zdaniem wykorzystanie nowoczesnych technologii to właściwy trend, który nie tylko zapewni JSW optymalny rozwój, ale wyznaczy również kierunki dla całego górnictwa.

Prezesem JSW Innowacje został pan Tadeusz Wenecki – były Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia, były Prezes Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., były Prezes Zarządu Polski Koks S.A. oraz obecnie min. członek Rady Nadzorczej FOR-NET S.A. i REMAK S.A.

Spółka JSW Innowacje, poza zwiększeniem efektywności w obszarach wydobycia węgla i produkcji koksu, pracować będzie nad nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi zagospodarowania zasobów i odpadów oraz innowacyjnych rozwiązań w rewitalizacji terenów poprzemysłowych w obrębie Grupy JSW.

Najważniejsza działalność nowej spółki obejmować będzie: inicjowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych dla Grupy JSW; współpracę z kopalniami, zakładami przeróbczymi, koksowniami w celu poprawy efektywności produkcji w Grupie JSW; pozyskiwanie finansowania projektów z funduszy unijnych; monitorowanie osiągnięć dorobku naukowego w obszarze górnictwa oraz dyscyplin mających wpływ na rozwój nowych technologii; tworzenie bazy wiedzy o prowadzonych badaniach i projektach, powstających rozwiązaniach i innych rozwojowych przedsięwzięciach realizowanych w polskim oraz zagranicznym górnictwie; uruchomienie wspólnych przedsięwzięć badawczych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij