ŻÓŁTY ZWIĄZEK ZAWODOWY

Udostępnij

Co to jest żółty związek zawodowy?

To mała z reguły organizacja, tzw. żółty związek, czyli taki, który częściej staje po stronie pracodawcy niż pracownika, choć czasem wygląda to inaczej. Nierzadko taki żółty związek powstaje z inspiracji przełożonych, po to właśnie, by burzyć jedność związkowego środowiska podczas np. kluczowych negocjacji podwyżek płac, kiedy nawet na co dzień dalekie sobie ideowo organizacje, potrafią mówić jednym głosem. „Żółci” potrafią wtedy odwrócić sytuację przy stole negocjacyjnym i związać ręce pozostałym organizacjom.

Może skupiać tylko kilkadziesiąt osób – zgodnie z ustawą wystarczy 10 osób do założenia związku zawodowego. Wystarczy, że będą to zaufani ludzie prezesa i poprą każdy pomysł zarządu, a ten będzie miał już otwartą furtkę do przeprowadzenia zmian, na których może stracić zdecydowana większość pracowników.

Oczywiście powiedzieć wprost, że dany związek ma charakter fasadowy, inspirowany jest przez pracodawcę i „po cichu” działa w jego interesie, jest bardzo trudno, nawet jeśli związek zakładają zaufani ludzie zarządu. Taka organizacja działa legalnie, a w swoim statucie ma zapisane ochronę interesu pracowników. Decyzje o poparciu działań zarządu też potrafi zawsze argumentować, więc udowodnienie takim działaczom, że wspierają szefów, a nie załogę jest wręcz niemożliwe. Po czynach ich jednak poznacie. Istnieje jednakże wskazówka – finansowanie związku. Pytanie brzmi skąd pochodzą środki na jego funkcjonowanie. Jeśli są to składki członków związku, wtedy sprawa jest prosta. Jeśli jednak brak jest składek to nasuwa się kolejne pytanie – skąd pochodzą środki na opłacenie np. czynszu za biuro, świadczenia statutowe i bieżącą działalność związku.

ARTUR FILDEBRANDT
ZZ Kadra Pniówek

Udostępnij